את/ה נמצא/ת כאן: רכישת אחסון > בדיקת דומיין

חיפוש דומיינים פשוט | חיפוש דומיינים קבוצתי | הפניית דומיינים מרובה

You can transfer your existing domains to us today. To get started, simply enter the domains below, one per line - do not include the www. or http://Verify Image    


מחירי דומיינים

TLD מינ' שנים רישום העברה חידוש
.co.il 1 85.00 ₪ 85.00 ₪ 85.00 ₪
.org.il 1 85.00 ₪ 85.00 ₪ 85.00 ₪
.com 1 50.00 ₪ 50.00 ₪ 50.00 ₪
.org 1 50.00 ₪ 50.00 ₪ 50.00 ₪
.net 1 50.00 ₪ 50.00 ₪ 50.00 ₪
.info 1 50.00 ₪ 50.00 ₪ 50.00 ₪
.biz 1 50.00 ₪ 50.00 ₪ 50.00 ₪
.mobi 1 55.00 ₪ 110.00 ₪ 110.00 ₪
.co 1 100.00 ₪ 160.00 ₪ 160.00 ₪
.me 1 55.00 ₪ 130.00 ₪ 130.00 ₪
.name 1 50.00 ₪ 50.00 ₪ 50.00 ₪
.tv 1 180.00 ₪ 180.00 ₪ 180.00 ₪
.fr 1 75.00 ₪ 75.00 ₪ 75.00 ₪
.cn 1 48.00 ₪ 48.00 ₪ 48.00 ₪
.pl 1 280.00 ₪ 280.00 ₪ 280.00 ₪
.ro 1 392.00 ₪ 392.00 ₪ 392.00 ₪