www.
אחסון אתרים

השוואת חבילות אחסון

הדפסהדוא

Share
  פרטי לייט המאה בסיסי בינוני מתקדם עסקי ייחודי מקצועי אקסטרה
נפח דיסק (מגה) 50 75 100 150 200 300 500 750 1000 1500
תעבורה חודשית (ג'יגה) 8 10 12 15 20 25 40 50 60 80
תיבות אימייל 30 100 400 ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה
הפניות אימייל ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה
ממשק WebMail                    
מסדי נתונים 3 3 3 3 5 5 10 15 15 20
שמות מתחם (דומיין) 2 2 3 3 4 4 5 8 10 15
הפניות דומיין ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה
ממשק ניהול מקצועי                    
מערכת סטטיסטית                    
חסימת IP                    
הגנת תיקיות                    
חשבונות FTP ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה
Safe Mode OFF                    
שרת apache apache apache apache apache apache apache apache apache apache
מערכת הפעלה(לינוקס) CentOS 5 CentOS 5 CentOS 5 CentOS 5 CentOS 5 CentOS 5 CentOS 5 CentOS 5 CentOS 5 CentOS 5
דמי התקנה חינם! חינם! חינם! חינם! חינם! חינם! חינם! חינם! חינם! חינם!
פרטים פרטים פרטים פרטים פרטים פרטים
מחיר חודשי 19 ש"ח 38 ש"ח 48 ש"ח 64 ש"ח 98 ש"ח 125 ש"ח
 
הזמנת חבילת אחסון