www.
אחסון אתרים מאגר ידע מדריכים אחסון אתרים העלאת קבצים בעברית עם FileZilla

העלאת קבצים בעברית עם FileZilla

הדפסהדוא

Share

עברית עם FileZillaמדריך זה מתבסס על כך כי תוכנת FileZilla מותקנת במחשב וכי הינכם יודעים כיצד להתחבר לשרתים ולעבוד איתה. במידה ולא העזרו במדריך הבא: http://wiki.filezilla-project.org/Using.

על מנת לאפשר העלאה תקינה של קבצים בעברית לשרת יש לבצע שתי פעולות פשוטות:
  1. להגדיר חשבון בSite Manager.
    הפרטים המינימלים הנדרשים הם: שרת, שם משתמש, סיסמא - ניתן ליצור חשבון FTP בפאנל ניהול האחסון.
  2. מעבר לטאב הCharset יאפשר לנו לבחור באפשרות: Force UTF-8 - כפי שניתן לראות בתמונה.