www.
אחסון אתרים מאגר ידע מדריכים אחסון אתרים העברת אתר ג'ומלה משרת מקומי לחשבון אחסון בשרת לייט הוסט

העברת אתר ג'ומלה משרת מקומי לחשבון אחסון בשרת לייט הוסט

הדפסהדוא

Shareעל מנת להעביר אתר ג'ומלה המותקן על שרת מקומי (מחשב ביתי) - למקום אחר, כגון חשבון אחסון, יש צורך להעביר הן את הקבצים של האתר והן את מסד הנתונים.
יש לכך מספר שיטות.
קיימת דרך די פשוטה לביצוע המשימה והיא על ידי שימוש ברכיב לג'ומלה אשר יוצר גיבוי לאתר (כולל מסד נתונים).
את הגיבוי הזה (קובץ zip) פותחים בחשבון האחסון, ומתחילים התקנה חדשה של ג'ומלה, שלמעשה תפתח את האתר הקודם.

שם רכיב הגיבוי האמור הינו akeebabackup.
https://www.akeebabackup.com/download/akeeba-backup.html

אלו השלבים:
 1. להתחבר לניהול ג'ומלה בשרת המקומי.
 2. להתקין את הרכיב ככל רכיב ג'ומלה אחר.
 3. להיכנס לניהול הרכיב מרשימת הרכיבים - Akeeba Backup
 4. לוודא שהחלון של Status Summary בצד ימין (אם הניהול הוא באנגלית) מציג V בירוק שאומר: Akeeba Backup is ready to backup your site.
 5. ללחוץ על האייקון Configuration ובעמוד הבא תחת החלון האמצעי שכותרתו Advanced configuration יש לאתר את השדה Archiver engine ושם לשנות ל- Zip Format. בסיום ללחוץ על האיקון העליון עם התמונה של הדיסקט.
 6. לאחר החזרה לעמוד הראשי, יש ללחוץ על האיקון האמצעי עם שאומר Backup Now
 7. בעמוד זה יש ללחוץ על האייקון שרשום עליו Backup Now - אין צורך לרשום דבר באזור הטקט.
 8. לאחר הלחיצה יש להמתין עד שהגיבוי מסתיים - מומלץ לא לצאת מהעמוד.
 9. לביצוע הפעולות 1-8 לעיל ניתן להיעזר גם במדריך הוידאו הבא:

 10. במידה והגיבוי הסתיים בהצלחה תופיע ההודעה Backup Completed Successfully ומתחתיה לחצן אל Administer Backup Files - יש ללחוץ על לחצן זה.
 11. בעמוד הבא, יופיע קובץ הגיבוי. יש לסמן לידו V ואז ללחוץ על האיקון העליון עם התמונה של הדיסקט - זאת כדי להוריד למחשב האישי.
 12. את קובץ הגיבוי שהורדת למחשב יש להעלות לתיקיית ה public_html שבשרת האחסון - מומלץ להעלות בftp
 13. לאחר ההעלאה שלו, יש להתחבר לפאנל ניהול האחסון (cpanel, DirectAdmin או אחרים), שם להיכנס למנהל הקבצים, לסמן את קובץ הגיבוי לפתיחת הzip. לאחר הפתיחה כל הקבצים יוצגו
 14. לביצוע הפעולות 9-12 לעיל ניתן להיעזר גם במדריך הוידאו הבא:

 15. עתה יש ליצור מסד נתונים עבור מערכת ג'ומלה (ניתן להעזר במדריך הוידאו הבא). יש לרשום בצד את שם המסד נתונים, שם היוזר והסיסמא.
 16. עתה יש להיכנס לאתר עצמו באמצעות הדפדפן ואמור להופיע עמוד ההתקנה של מערכת הגיבוי
 17. יש להתקדם עם השלבים המוצגים שם כאשר בעמוד השני יש להזין את הפרטים של: שם מסד נתונים, שם משתמש, וסיסמא. בד"כ מקום המסד הוא localhost לכן אין צורך לגעת. בשלב הבא יש אפשרות להזין פרטי ftp, אולם אפשר לדלג עליו. שלב רביעי אומר שההתקנה בוצעה ויש להסיר את תיקיית הinstallation.
 18. ניתן להיכנס לאתר עצמו דרך הדפדפן - העברת האתר הושלמה.
לביצוע הפעולות 13-16 לעיל ניתן להיעזר גם במדריך הוידאו הבא: