www.
אחסון אתרים מאגר ידע מדריכים חשבונות ותשלומים הרשמה או הסרה מרשימת תפוצה

הרשמה או הסרה מרשימת תפוצה

הדפסהדוא

Share

מעת לעת אנו יוצאים במבצעים מיוחדים, הנחות וכן מעניקים הטבות ייחודיות ללקוחותינו.

במידה והנך מעוניין/ת לקבל עדכונים אודות מבצעים והטבות אלו או לחלופין להימנע מקבלת עדכונים מעיל אלו, יש לוודא את אופן הרישום שלך לרשימת התפוצה שלנו.

התחברות לאזור הלקוחות
כתובת גישה: https://www.lighthost.co.il/clients/clientarea.php?action=details

login-lighthost

יש לגלול לתחתית העמוד ושם לעדכן את הרישום לרשימת התפוצה.

עדכון הרישום לרשימת התפוצה

Newsletter
לקבלת עדכונים יש לבחור ב"כן" ואילו להסרה מרשימת תפוצה יש לבחור ב"לא", לאחר מכן יש ללחוץ על הלחצן "שמירת שינויים".