www.
אחסון אתרים מאגר ידע מדריכים התקנות אוטומטיות מדריך מצולם להתקנה אוטומטית של דרופל - Drupal

מדריך מצולם להתקנה אוטומטית של דרופל - Drupal

הדפסהדוא

Sharedrupal-logo

בכל חשבון אחסון אצל לייט הוסט אחסון אתרים קיימת מערכת התקנות אוטומטית של תוכנות פופלאריות, דוגמת דרופל - Drupal, שהינה מערכת ניהול תוכן עשירה ובעלת פלטפורמת פיתוח לאתרים מתקדמים.

מערכת ההתקנה האוטומטית דואגת להעתקת הקבצים ויצירת מסד הנתונים באופן המותאם לעבודה תקינה של דרופל.

מדריך מצולם זה מסביר את השלבים מרגע ההתחברות לפאנל הניהול של חשבון האחסון ועד השלמת התקנת דרופל - והכל בלחיצת כפתור.

ניתן לפתוח את הסרטון על מסך מלא על ידי לחיצה על הלחצן השני מימין (ליד שעון הזמן).

שימו לב: ההתקנה האוטומטית מבקשת שם מתחם (דומיין) עליה תותקן המערכת ועל כן במידה וטרם שונו ועודכנו רשומות ה-DNS של שם המתחם אל השרת, ההתקנה לא תצלח.