www.
אחסון אתרים מאגר ידע מדריכים אחסון אתרים הגדרת קובץ טעינה ראשי לדומיין

הגדרת קובץ טעינה ראשי לדומיין

הדפסהדוא

Share

הקדמה:

כאשר נעשית בקשה לכתובת מסויימת (למשל ע"י הדפדפנים השונים) אשר אינה מכילה בקשה לדף/קובץ יחודי, שרת ה-Web מחזיר כתשובה דף כללי. לרוב מתייחסים לדף זה כאל דף ה"אינדקס" ("index" page).
באופן מסורתי, index.html הינו דוגמא נפוצה לדף מסוג זה, אך שרתי ה-Web המודרניים, מאפשרים הגדרה של רשימת קבצי אינדקס אשר מאופשרים לשימוש. כך למשל, אם שרת ה-Web מאפשר שימוש בסקריפט-צד-שרת רשימה זו תכיל קבצים המאפשרים תוכן דינאמי (למשל: index.php, index.asp וכד').

תורגם מהמקור: Webserver directory index (wikipedia).

הגדרה בשרתי לייט הוסט:

  1. יש להתחבר אל פאנל הניהול ולבחור בדומיין עבורו רוצים להגדיר את קובץ הטעינה הראשי (אינדקס).
  2. תחת "Web: lighttpd" יש ללחוץ על "Index Manager".
  3. יש לבחור את קובץ אינדקס הרצוי מתוך הרשימה: "Available".
  4. יש ללחוץ על החץ הפונה לכיוון הרשימה: " Selected ".
  5. יש ללחוץ על כפתור ה-"update" לשמירת ההגדרה.
    (לחיצה על כפתור ה-"update all" יבצע עדכון לכלל הדומיינים אשר בחשבונכם).

הערות:

  • אין צורך לבחור קובץ אינדקס באם הדומיין שלכם כבר מבצע הפנייה לקובץ הרצוי, שרתי לייט הוסט מוגדרים לתמוך בקבצי אינדקס הנפוצים.
  • ניתן לבחור יותר מקובץ אחד - הדבר יגרום לכך, כי כאשר הקובץ הראשון ברשימה אינו קיים בדומיין יעשה שימוש בקובץ האינדקס השני המוגדר ברשימה (וכן הלאה).