www.

צפייה בחשבוניות מס-קבלה

הדפסהדוא

Share

על פי חוק כנגד כל עסקה בה נעשה תשלום לטובתנו אנו מנפיקים חשבונית מס-קבלה בלבד.

חשבונית מס-קבלה, להבדיל מחשבונית מס מונפקת רק לאחר קבלת התשלום. בטרם ביצוע התשלום איננו מנפיקים חשבוניות מס אלא חשבון עסקה אשר ייעודו להודיע ללקוח על פרטי העסקה ועלותה.

אנו מנפיקים חשבוניות מס-קבלה חתומות דיגיטלית ומאושרות על ידי מע"מ ומס הכנסה.


לצפייה בחשבוניות מס-קבלה שהונפקו עבורך, יש לפעול לפי ההוראות הבאות:

התחברות לאזור הלקוחות:

login-lighthost
קישור: http://www.lighthost.co.il/clients/clientarea.php


תפריט מהיר מימין - לבחור ב-"החשבוניות שלי"

menu-quick-lighthost
קישור: https://www.lighthost.co.il/clients/clientarea.php?action=invoices


גלילת העמוד כלפי מטה - ולחיצה על הקישור "לצפייה בחשבוניות מס-קבלה"

click-to-view-invoices


בחירת האופציה של "דו"ח חשבונית מס קבלה"

archive-kabala
שימו לב, ברירת המחדל היא להציג "דו"ח חשבוניות מס", אולם חשבוניות אלו לא מונפקות כלל ולכן יש לשנות ל-"דו"ח חשבוניות מס קבלה" כפי שמוצג לעיל.


שינוי טווח התאריכים בהן הופקו החשבוניות

archive-dates
שימו לב, ברירת המחדל היא להציג חשבוניות מס-קבלה רק עבור החודש הנוכחי, לכן על מנת להציג את כל החשבוניות מס-קבלה אשר הונפקו מאז ומעולם לאותו לקוח יש לשנות את שדה "מ - תאריך" לתאריך: 01/05/2010, כפי שמוצג בתמונה לעיל.

לחיצה להצגת הדו"ח
archive-click

שימו לב, החשבוניות שהופקו יוצגו ברשימה. ניתן להדפיסן או להורידן כקובץ PDF למחשב האישי.