www.
אחסון אתרים מאגר ידע מדריכים התקנות אוטומטיות מדריך מצולם להתקנה אוטומטית של ג'ומלה - Joomla

מדריך מצולם להתקנה אוטומטית של ג'ומלה - Joomla

הדפסהדוא

Shareג'ומלה

בכל חשבון אחסון אצל לייט הוסט אחסון אתרים קיימת מערכת התקנות אוטומטית של תוכנות פופלאריות, דוגמת ג'ומלה - Joomla, שהינה מערכת ניהול תוכן מקצועית.

מערכת ההתקנה האוטומטית דואגת להעתקת הקבצים ויצירת מסד הנתונים באופן המותאם לעבודה תקינה ובעברית עם ג'ומלה.

מדריך מצולם זה מסביר את השלבים מרגע ההתחברות לפאנל הניהול של חשבון האחסון ועד השלמת התקנת ג'ומלה - והכל בלחיצת כפתור.

ניתן לפתוח את הסרטון על מסך מלא על ידי לחיצה על הלחצן השני מימין (ליד שעון הזמן).

שימו לב: ההתקנה האוטומטית מבקשת שם מתחם (דומיין) עליה תותקן המערכת ועל כן במידה וטרם שונו ועודכנו רשומות ה-DNS של שם המתחם אל השרת, ההתקנה לא תצלח.