www.
אחסון אתרים מאגר ידע מדריכים אבטחה הגנת תיקייה באמצעות שם משתמש וסיסמא

הגנת תיקייה באמצעות שם משתמש וסיסמא

הדפסהדוא

Share

לעיתים מטעמי אבטחה ואחרים אנו מעוניינים למנוע גישה ציבורית לתייקיה מסויימת באתר. לשם כך ניתן להגביל את הגישה באמצעות שם משתמש וסיסמא.

המדריך המצולם הבא מסביר שלב אחרי שלב איך בוחרים תיקייה באתר האינטרנט ונועלים אותה עם שם משתמש וסיסמא.